O projekcie

Mieszkanie Treningowe jest placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie od 01 stycznia 2010 r. Mieści się  w trzypokojowym lokalu, o wysokim standardzie, w pełni przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Obecnie w  Mieszkaniu Treningowym, od środy od godz. 15.00 do poniedziałku  do godz. 7.00 przez 11 miesięcy w roku (z wyłączeniem sierpnia), odbywają się zajęcia prowadzone w ramach projektu ,,Trening Mieszkaniowy drogą do samodzielności – edycja IV” współfinansowanego ze środków PFRON. Konkurs 1/2021 Sięgamy po sukces. Projekt trwa od 01.04.2022 r. do 31.03.2025 r. i obejmuje trzy okresy finansowania.

1 kwietnia 2024 r. rozpoczął się III okres finansowania projektu.

Termin realizacji III okresu finansowania: 01.04.2024 r. – 31.03.2025 r.

Całkowita wartość projektu: 248 684,59 zł

Dofinansowanie projektu ze środków PFRON: 231 276,67 zł

Wkład własny PSONI Koło w Staszowie: 17 407,92 zł

Do projektu zostało zrekrutowanych 16 osób z niepełnosprawnością intelektualną po 16 roku życia, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami narządu ruchu, autyzmem oraz innymi rodzajami niepełnosprawności.

Harmonogram działań w ramach projektu:


działanietermin realizacji


Rekrutacja beneficjentów  projektu


kwiecień 2024 r.


Opracowanie IPD


kwiecień 2024 r.


Realizacja IPD

 


kwiecień-lipiec 2024 r.

wrzesień 2024 r. – marzec 2025 r.


Zakup materiałów do zajęć

 


kwiecień-lipiec 2024 r.

wrzesień 2024 r. – marzec 2025 r.


Ewaluacja IPD


marzec 2025 r.


Spotkania Zespołu Terapeutycznego


kwiecień 2024 r., lipiec 2024 r., grudzień 2024 r., marzec 2025 r.


Promocja projektu


kwiecień 2024 r. – marzec 2025 r.


Monitoring


kwiecień 2024 r. – marzec 2025 r.


Obsługa administracyjna projektu


kwiecień 2024 r. – marzec 2025 r.


Podsumowanie realizacji projektu


marzec 2024 r.


Skip to content