Oferta

Mieszkanie Treningowe oferuje zajęcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzone od środy od godz. 16.00 do poniedziałku  do godz. 7.00 przez 11 miesięcy w roku (z wyłączeniem sierpnia).

Zajęcia obejmują:

– trening mieszkaniowy,

– opiekę w porze nocnej.

Cel zajęć:

zwiększenie samodzielności 22 osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności w zakresie samoobsługi, kompetencji komunikacyjnych i społecznych.

Formy zajęć:

– trening samoobsługi w codziennym życiu,

– trening prowadzenia gospodarstwa domowego: trening kulinarny, trening porządkowy,

– trening obsługi sprzętu rtv/agd,

– trening gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi (w tym planowanie wydatków i dokonywanie zakupów),

– trening umiejętności korzystania z miejsc użyteczności publicznej,

– nauka samodzielnego organizowania czasu wolnego zgodnie z zasadą zdrowego stylu życia,

– nauka odpowiedzialności osobistej,

– trening w zakresie porozumiewania się, w przypadku osób niemówiących – stosowania AAC (gestów naturalnych, gestów Makatonu, symboli PCS),

– trening umiejętności wykonywania czynności związanych z przygotowaniem do odpoczynku w porze nocnej.

Skip to content