Blog
mar 09

Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie ubiega się o dofinansowanie przez PFRON projektu p.n. “Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności” w II okresie finasowania, tj.: od kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku.

Projekt jest przeznaczony dla 26 osób z niepełnosprawnością intelektualną uczestniczących w I okresie finansowania projektu i będzie obejmował trening mieszkaniowy, warsztaty psychologiczne, trening umiejętności społecznych i rehabilitację.

Skip to content