Blog
maj 29

Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności

Od 1 kwietnia 2015 roku PSOUU Koło w Staszowie przystąpiło do realizacji projektu “Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach umowy ZZO/000035/13/D z dnia 30 grudnia 2013 roku.

W drugim okresie finasowania projektu (1 kwietnia – 31 marca 2016 r.) wsparciem zostanie objętych 26 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt zakłada realizację Indywidualnych Planów Działania opracowanych dla każdego uczestnika projektu, dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. IPD są ukierunkowane na:

– rozwój samodzielności uczestników projektu poprzez udział w treningu mieszkaniowym,

– rozwój kompetencji społecznych,

– rozwój kompetencji osobistych w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej,

– podniesienie ogólnej sprawności i kondycji fizycznej.

Uczestnicy projektu zostali podzieleni na dwu-, trzy-osobowe grupy. Każda z grup weźmie udział w kilku cyklach treningu mieszkaniowego, trwających od godz. 16.00 w środę do godz. 7.00 w poniedziałek. Zajęcia w ramach projektu prowadzi wykwalifikowana kadra posiadająca przygotowanie oraz doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Skip to content