Blog
mar 31

Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności

Od 1 kwietnia 2016 r. PSOUU Koło w Staszowie rozpoczyna realizację III okresu finansowania projektu “Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach aneksu do umowy ZZO/000035/13/D z dnia 30 grudnia 2013 r.

W III okresie finansowania projektu (1 kwietnia 2016 – 31 marca 2017) wsparciem zostaną objęte 22 osoby z niepełnosprawnością intelektuaną. W zależności od rozpoznanych potrzeb beneficjenci projektu będą uczestniczyli w treningu mieszkaniowym, warsztatach psychologicznych, treningu umiejętności społecznych i rehabilitacji. Proponowane formy wsparcia są ukierunkowane na rozwijanie samodzielności, kompetencji poznawczych i społecznych BO.

Skip to content