Blog
mar 28

Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności – edycja II

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie ogłasza nabór do projektu “Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności – edycja II” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach konkursu 2/2017 – Kurs na samodzielność.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności 22 osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności w zakresie samoobsługi, kompetencji komunikacyjnych i społecznych w ramach treningów mieszkaniowych.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z niepełnosprawnoscią intelektualną po 16 roku życia z terenu powiatu staszowskiego, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Zgłoszenia do projektu bedą przyjmowane w dniach 01-02.04.2017 r. w siedzibie PSONI Koło w Staszowie: ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów. Kontakt telefoniczny: 15 864 37 09.

Skip to content