Blog
kw. 01

Trwa rekrutacja do projektu ,,Trening Mieszkaniowy drogą do samodzielności – edycja IV” współfinansowanego ze środków PFRON

Od 01.04.2022 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie prowadzi nabór do projektu ,,Trening Mieszkaniowy drogą do samodzielności – edycja IV” współfinansowanego ze środków PFRON realizowanego w terminie 01.04.2022 r. – 31.03.2023 r.  (konkurs 1/2021 Sięgamy po sukces).

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane do 04.04.2022 r. Formularz zgłoszeniowy do pobrania w biurze PSONI Koło w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów.

Warunki rekrutacji:

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby  z niepełnosprawnością intelektualną po 16 roku życia, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami narządu ruchu, autyzmem oraz innymi rodzajami niepełnosprawności.

W przypadku dodatkowej rekrutacji w pierwszej kolejności do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby z rodzin dysfunkcyjnych, których rodzice deklarują potrzebę udziału ich dzieci w projekcie.

Etapy rekrutacja do projektu:

  1. W dniach 01-04.04.2022 r. w siedzibie PSONI Koło w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów będą przyjmowane zgłoszenia chęci udziału w projekcie poprzez przedłożenie aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  2. W dniach 05-08.04.2022 r. Zespół Terapeutyczny dokona diagnozy funkcjonalnej osób, które zgłosiły chęć udziału w projekcie,
  3. 8.04.2022 r. Zespół Terapeutyczny wyłoni 16 osobową grupę BO.
  4. W dniach 08-09.04.2022 r. (w siedzibie PSONI Koło w Staszowie przy ul. Rytwiańskiej 23) 16 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie podpisze deklaracje uczestnictwa w projekcie, oświadczenie w zakresie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych wymaganą dokumentację podpiszą rodzice lub prawni opiekunowie.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content