Blog
gru 05

Zwiększenie dofinansowania

W celu  przeciwdziałania skutkom inflacji i utrzymania zaplanowanego poziomu wsparcia PFRON zwiększył dofinansowanie projektu ,,Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności – edycja IV”, umowa  nr  ZZO/000110/13/D z dnia 27 kwietnia 2022 r. (I okres finansowania), termin realizacji 01.04.2022 r.– 31.03.2023 r. o 18 176,17 zł.

Całkowita wartość projektu: 245 453,85 zł

Dofinansowanie projektu ze środków PFRON: 229 544,41 zł

Wkład własny PSONI Koło w Staszowie: 15 909,44 zł

Skip to content